Logopedie Pluspunt de Regenboog

Keshia van Duren is op maandag en woensdag aanwezig in het Kulturhus de Mozaïek. Logopedist Ellen Blaak is op maandag op basisschool de Regenboog in Lemelerveld en op vrijdagochtend in het Kulturhus aanwezig. De locatie op basisschool de Regenboog is sinds januari 2017 geopend om de samenwerking met de leerkrachten te optimaliseren. Ellen is allround opgeleid en behandelt veel voorkomende logopedische problemen. Zij biedt hulp aan mensen met problemen met betrekking tot gehoor, stem, spraak, taal, afwijkende mondgewoonten en slikken. De logopedisten van Logopedie Pluspunt zijn sinds een aantal jaar zich aan het specialiseren in lees- en spellingproblemen. Verder specialiseert Ellen zich tot behandelaar van neurologische problemen.

U kunt uzelf of uw kind aanmelden door te bellen naar 0529-433633 of 06-25425632 of door u via het aanmeldformulier aan te melden.

Direct aanmelden

Logopediepraktijk de Regenboog

Logopedie Pluspunt is aangesloten bij de Nederlandse vereniging voor Logopedie en foniatrie. In 2016 hebben wij de kwaliteitstoets logopedie weer behaald. Logopedie zit in 2018 100% in het basispakket en wij hebben een contract met alle zorgverzekeraars.

Logopedie is de behandeling van stoornissen met betrekking tot taal, spraak, stem, gehoor en/of slikken. Logopedie is een paramedisch beroep gericht op het ontwikkelen, herstellen en onderhouden van de communicatie in al zijn vormen en de verwerking van eten en drinken. Logopedie Pluspunt biedt de cliënt preventie, zorg, training en advies ten aanzien van communicatie (inclusief lezen en schrijven), mondfuncties, het gehoor, slikken en stem.

Volledig in basispakket
100% vergoed
Gekwalificeerd personeel

Logopedisten de Regenboog

Ellen is sinds maart 2017 het team van Logopedie Pluspunt komen versterken. Zij werkt in Lemelerveld en Dalfsen en volgt naast haar werkzaamheden een vervolgstudie Neurolinguïstiek in Groningen. De studie is gericht op taalontwikkelingsstoornissen, dyslexie en afasie.